Zapewnienie dostępności serwisów WWW

Opracowanie i wdrożenie zasad dostępności serwisów WWW, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, na podstawie wytycznych WCAG oraz zewnętrznych audytów. Analiza bieżącego stanu serwisu WWW i formułowanie zaleceń odnośnie poprawy jego dostępności dla użytkowników. Tworzenie i modyfikacja mechanizmów w celu zwiększenia dostępności serwisu.
Osoby realizujące: