Wydruk elektronicznych Legitymacji Studenckich (ELS)

Usługa polega na wydruku i zakodowaniu elektronicznych legitymacji studenckich. Przygotowanie wydruku odbywa się w dziekanacie, który po sprawdzeniu danych generuje zlecenie wydruku, które jest realizowane w Centrum Personalizacji ELS.
Osoby realizujące: