Wsparcie obszaru SCI w systemie SAP

Osoby realizujące: