Wsparcie obszaru HR w systemie SAP

Osoby realizujące: