Utrzymywanie serwerów realizujących serwis WWW (uczelni i użytkowników), w tym webmail

Na serwerach DASiUS działa serwis WWW uczelni. Pracownicy i studenci mogą tu też utrzymywać własne strony WWW. Mają oni także możliwość wykorzystywania baz danych. DASiUS udostępnia serwery nazw domenowych (DNS) i czasu.
Osoby realizujące: