Utrzymywanie łączności sieciowej w przewodowej sieci szkieletowej, w tym połączenie z ŚASK/Internet

Osoby realizujące: