Usługa katalogowa LDAP

Dostarczanie informacji o obiektach, znajdujących sie w bazie danych usługi, zwłaszcza w zakresie uwierzytelniania użytkowników sieci.
Osoby realizujące: