Usługa DNS

Ustalanie adresów IP na podstawie nazw domenowych i odwrotnie. DASiUS przydziela adresy sieciowe i nazwy komputerów (na wniosek administratorów sieci w jednostkach).