Przekazywanie poczty elektronicznej

Serwery DASiUS przesyłają pocztę elektroniczną. Z poczty elektronicznej uczelni mogą korzystać wszyscy członkowie społeczności akademickiej. Jak dotąd, studenci wykorzystujący konta do celów niezwiązanych ze studiowaniem lub badaniami naukowymi muszą wnosić opłatę w wysokości 20 zł. Z poczty można korzystać w pracy i w domu, za pomocą programu pocztowego lub przez WWW. Pracownicy, którzy dotychczas nie używali kont pocztowych w uczelni, mogą je aktywować zdalnie (bez potrzeby przybywania do DASiUS). Konta pocztowe tworzone są dla osób indywidualnych, dla jednostek lub nawet dla wydarzeń (np. konferencji). Poczta elektroniczna jest sprawdzana pod względem obecności spamu i wirusów komputerowych. DASiUS umożliwia uruchomienie list pocztowych, które mogą być wykorzystane do dystrybucji informacji lub do prowadzenia dyskusji, np. podczas pracy grupowej.