Książka teleadresowa

Udostępnienie na stronach WWW książki teleadresowej z danymi pracowników i jednostek uczelni. Udostępnienie mechanizmów aktualizacji i zmiany danych. Wsparcie techniczne dla użytkowników.
Osoby realizujące: