Katalog usług

Usługa DNS

Ustalanie adresów IP na podstawie nazw domenowych i odwrotnie. DASiUS przydziela adresy sieciowe i nazwy komputerów (na wniosek administratorów sieci w jednostkach).

Usługa katalogowa LDAP

Dostarczanie informacji o obiektach, znajdujących sie w bazie danych usługi, zwłaszcza w zakresie uwierzytelniania użytkowników sieci.
Osoby realizujące: 

Utrzymywanie serwerów realizujących serwis WWW (uczelni i użytkowników), w tym webmail

Na serwerach DASiUS działa serwis WWW uczelni. Pracownicy i studenci mogą tu też utrzymywać własne strony WWW. Mają oni także możliwość wykorzystywania baz danych. DASiUS udostępnia serwery nazw domenowych (DNS) i czasu.
Osoby realizujące: 

Wirtualny dziekanat (USOSWeb)

System USOSweb jest systemem stowarzyszonym z systemem USOS. Pozwala na przeniesienie na płaszczyznę elektroniczną wielu czynności i procedur wykonywanych przez nauczycieli akademickich i studentów, które są związane z organizacją i dokumentacją przebiegu studiów

Wydruk elektronicznych Legitymacji Studenckich (ELS)

Usługa polega na wydruku i zakodowaniu elektronicznych legitymacji studenckich. Przygotowanie wydruku odbywa się w dziekanacie, który po sprawdzeniu danych generuje zlecenie wydruku, które jest realizowane w Centrum Personalizacji ELS.
Osoby realizujące: 

Zapewnienie dostępności serwisów WWW

Opracowanie i wdrożenie zasad dostępności serwisów WWW, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, na podstawie wytycznych WCAG oraz zewnętrznych audytów. Analiza bieżącego stanu serwisu WWW i formułowanie zaleceń odnośnie poprawy jego dostępności dla użytkowników. Tworzenie i modyfikacja mechanizmów w celu zwiększenia dostępności serwisu.
Osoby realizujące: