Katalog usług

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

Przygotowanie i obsługa Biuletynu Informacji Publicznej. Udzielanie odpowiedzi na pytania użytkowników.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Przygotowanie i udostępnienie mechanizmów dla internetowej rejestracji na studia. Wsparcie techniczne dla kandydatów i komisji rekrutacyjnych. Koordynacja prac związanych z rekrutacją przez internet.

Książka teleadresowa

Udostępnienie na stronach WWW książki teleadresowej z danymi pracowników i jednostek uczelni. Udostępnienie mechanizmów aktualizacji i zmiany danych. Wsparcie techniczne dla użytkowników.
Osoby realizujące: 

Przekazywanie poczty elektronicznej

Serwery DASiUS przesyłają pocztę elektroniczną. Z poczty elektronicznej uczelni mogą korzystać wszyscy członkowie społeczności akademickiej. Jak dotąd, studenci wykorzystujący konta do celów niezwiązanych ze studiowaniem lub badaniami naukowymi muszą wnosić opłatę w wysokości 20 zł. Z poczty można korzystać w pracy i w domu, za pomocą programu pocztowego lub przez WWW. Pracownicy, którzy dotychczas nie używali kont pocztowych w uczelni, mogą je aktywować zdalnie (bez potrzeby przybywania do DASiUS). Konta pocztowe tworzone są dla osób indywidualnych, dla jednostek lub nawet dla wydarzeń (np.

Rejestracje żetonowe CAS

System centralnego uwierzytelniania z jednokrotnym logowaniem pozwala użytkownikowi - po zalogowaniu w centralnym punkcie uwierzytelniania - na korzystanie w ramach uczelni z wszystkich aplikacji stosujących ten standard, bez konieczności odrębnego logowania się do każdej z nich.
Osoby realizujące: 

Rejestracje żetonowe UL

System UL służy do szybkiego, prostego w obsłudze i wydajnego systemu rejestracji na zajęcia według kolejności zgłoszeń ("kto pierwszy ten lepszy"). Rejestrację przeprowadzaną w tym systemie nazywamy żetonową, gdyż każdemu studentowi uprawnionemu do wzięcia udziału w rejestracji musimy wcześniej przydzielić odpowiednią liczbę żetonów (wirtualnych pieniędzy), którymi opłaca on udział w zajęciach.

Serwis WWW dla projektu UPGOW

Przygotowanie i utrzymanie serwisu WWW dla projektu UPGOW. Wprowadzanie aktualnych informacji dotyczących projektu. Pomoc techniczna dla użytkowników realizujących poszczególne zadania w projekcie, w zakresie publikacji informacji w internecie.

Serwis WWW Uniwersytetu Śląskiego

Zapewnienie mechanizmów programowych niezbędnych do działania głównego serwisu WWW Uczelni. Tworzenie, modyfikacja i aktualizacja mechanizmów programowych wykorzystywanych w głównym serwisie WWW.

Serwis WWW Uniwersytetu Śląskiego Dzieci

Przygotowanie i utrzymanie serwisu WWW Uniwersytetu Śląskiego Dzieci. Obsługa techniczna i tworzenie nowych funkcjonalności w serwisie według bieżących potrzeb.

Serwisy WWW dla wydziałów

Uruchomienie i obsługa serwisu WWW dla wydziału na podstawie przygotowanego szablonu. Przygotowanie tematów graficznych. Szkolenie redaktorów i pomoc techniczna w zakresie obsługi serwisu. Tworzenie modyfikacji i usprawnień serwisu stosownie do potrzeb wydziału.
Osoby realizujące: 

Sklep internetowy Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego

Przygotowanie i utrzymanie sklepu dla Wydawnictwa UŚ. Utworzenie modułu do obsługi płatności. Wsparcie techniczne dla Wydawnictwa UŚ w zakresie obslugi serwisu WWW.
Osoby realizujące: 

System Obsługi Spraw

System Obsługi Spraw jest to usługa polegająca na wsparciu dowolnej działalności wymagającej zarządzania zgłoszeniami użytkowników dokonywanymi za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu. System umożliwia zespołowi odpowiedzialnych pracowników szybkie reagowanie na nadchodzące zgłoszenia. System Obsługi Spraw jest zrealizowany w oparciu o Open source Ticket Request System. System Obsługi Spraw jest wykorzystywany w Uniwersytecie Śląskim nie tylko do wspomagania pracy Działów w Pionie Zastępcy Kanclerza ds. Informatyzacji, ale i w innych jednostkach organizacyjnych uczelni.
Osoby realizujące: 

Uniwersytecki System Obsługi Toku Studiów (USOS)

Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) należy do kategorii ewidencyjnych systemów informatycznych, którego przeznaczeniem jest kompleksowa obsługa spraw studiów, studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i pracowników naukowo-dydaktycznych. Jego cechą charakterystyczną jest wykorzystanie centralnej bazy danych oraz modułowość poszczególnych elementów.
Osoby realizujące: