Dział Portalu i Serwisu WWW

Sklep internetowy Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego

Przygotowanie i utrzymanie sklepu dla Wydawnictwa UŚ. Utworzenie modułu do obsługi płatności. Wsparcie techniczne dla Wydawnictwa UŚ w zakresie obslugi serwisu WWW.
Osoby realizujące: 

Zapewnienie dostępności serwisów WWW

Opracowanie i wdrożenie zasad dostępności serwisów WWW, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, na podstawie wytycznych WCAG oraz zewnętrznych audytów. Analiza bieżącego stanu serwisu WWW i formułowanie zaleceń odnośnie poprawy jego dostępności dla użytkowników. Tworzenie i modyfikacja mechanizmów w celu zwiększenia dostępności serwisu.
Osoby realizujące: 

Serwis WWW Uniwersytetu Śląskiego Dzieci

Przygotowanie i utrzymanie serwisu WWW Uniwersytetu Śląskiego Dzieci. Obsługa techniczna i tworzenie nowych funkcjonalności w serwisie według bieżących potrzeb.

Serwis WWW dla projektu UPGOW

Przygotowanie i utrzymanie serwisu WWW dla projektu UPGOW. Wprowadzanie aktualnych informacji dotyczących projektu. Pomoc techniczna dla użytkowników realizujących poszczególne zadania w projekcie, w zakresie publikacji informacji w internecie.

Serwisy WWW dla wydziałów

Uruchomienie i obsługa serwisu WWW dla wydziału na podstawie przygotowanego szablonu. Przygotowanie tematów graficznych. Szkolenie redaktorów i pomoc techniczna w zakresie obsługi serwisu. Tworzenie modyfikacji i usprawnień serwisu stosownie do potrzeb wydziału.
Osoby realizujące: 

Książka teleadresowa

Udostępnienie na stronach WWW książki teleadresowej z danymi pracowników i jednostek uczelni. Udostępnienie mechanizmów aktualizacji i zmiany danych. Wsparcie techniczne dla użytkowników.
Osoby realizujące: 

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

Przygotowanie i obsługa Biuletynu Informacji Publicznej. Udzielanie odpowiedzi na pytania użytkowników.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Przygotowanie i udostępnienie mechanizmów dla internetowej rejestracji na studia. Wsparcie techniczne dla kandydatów i komisji rekrutacyjnych. Koordynacja prac związanych z rekrutacją przez internet.

Serwis WWW Uniwersytetu Śląskiego

Zapewnienie mechanizmów programowych niezbędnych do działania głównego serwisu WWW Uczelni. Tworzenie, modyfikacja i aktualizacja mechanizmów programowych wykorzystywanych w głównym serwisie WWW.