Dział Informatycznej Obsługi Toku Studiów

Uniwersytecki System Obsługi Toku Studiów (USOS)

Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) należy do kategorii ewidencyjnych systemów informatycznych, którego przeznaczeniem jest kompleksowa obsługa spraw studiów, studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i pracowników naukowo-dydaktycznych. Jego cechą charakterystyczną jest wykorzystanie centralnej bazy danych oraz modułowość poszczególnych elementów.
Osoby realizujące: 

Wirtualny dziekanat (USOSWeb)

System USOSweb jest systemem stowarzyszonym z systemem USOS. Pozwala na przeniesienie na płaszczyznę elektroniczną wielu czynności i procedur wykonywanych przez nauczycieli akademickich i studentów, które są związane z organizacją i dokumentacją przebiegu studiów

Rejestracje żetonowe CAS

System centralnego uwierzytelniania z jednokrotnym logowaniem pozwala użytkownikowi - po zalogowaniu w centralnym punkcie uwierzytelniania - na korzystanie w ramach uczelni z wszystkich aplikacji stosujących ten standard, bez konieczności odrębnego logowania się do każdej z nich.
Osoby realizujące: 

Rejestracje żetonowe UL

System UL służy do szybkiego, prostego w obsłudze i wydajnego systemu rejestracji na zajęcia według kolejności zgłoszeń ("kto pierwszy ten lepszy"). Rejestrację przeprowadzaną w tym systemie nazywamy żetonową, gdyż każdemu studentowi uprawnionemu do wzięcia udziału w rejestracji musimy wcześniej przydzielić odpowiednią liczbę żetonów (wirtualnych pieniędzy), którymi opłaca on udział w zajęciach.

Wydruk elektronicznych Legitymacji Studenckich (ELS)

Usługa polega na wydruku i zakodowaniu elektronicznych legitymacji studenckich. Przygotowanie wydruku odbywa się w dziekanacie, który po sprawdzeniu danych generuje zlecenie wydruku, które jest realizowane w Centrum Personalizacji ELS.
Osoby realizujące: