Dział Administracji Sieci i Usług Sieciowych

System Obsługi Spraw

System Obsługi Spraw jest to usługa polegająca na wsparciu dowolnej działalności wymagającej zarządzania zgłoszeniami użytkowników dokonywanymi za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu. System umożliwia zespołowi odpowiedzialnych pracowników szybkie reagowanie na nadchodzące zgłoszenia. System Obsługi Spraw jest zrealizowany w oparciu o Open source Ticket Request System. System Obsługi Spraw jest wykorzystywany w Uniwersytecie Śląskim nie tylko do wspomagania pracy Działów w Pionie Zastępcy Kanclerza ds. Informatyzacji, ale i w innych jednostkach organizacyjnych uczelni.
Osoby realizujące: 

Utrzymywanie serwerów realizujących serwis WWW (uczelni i użytkowników), w tym webmail

Na serwerach DASiUS działa serwis WWW uczelni. Pracownicy i studenci mogą tu też utrzymywać własne strony WWW. Mają oni także możliwość wykorzystywania baz danych. DASiUS udostępnia serwery nazw domenowych (DNS) i czasu.
Osoby realizujące: 

Przekazywanie poczty elektronicznej

Serwery DASiUS przesyłają pocztę elektroniczną. Z poczty elektronicznej uczelni mogą korzystać wszyscy członkowie społeczności akademickiej. Jak dotąd, studenci wykorzystujący konta do celów niezwiązanych ze studiowaniem lub badaniami naukowymi muszą wnosić opłatę w wysokości 20 zł. Z poczty można korzystać w pracy i w domu, za pomocą programu pocztowego lub przez WWW. Pracownicy, którzy dotychczas nie używali kont pocztowych w uczelni, mogą je aktywować zdalnie (bez potrzeby przybywania do DASiUS). Konta pocztowe tworzone są dla osób indywidualnych, dla jednostek lub nawet dla wydarzeń (np.

Usługa katalogowa LDAP

Dostarczanie informacji o obiektach, znajdujących sie w bazie danych usługi, zwłaszcza w zakresie uwierzytelniania użytkowników sieci.
Osoby realizujące: 

Usługa DNS

Ustalanie adresów IP na podstawie nazw domenowych i odwrotnie. DASiUS przydziela adresy sieciowe i nazwy komputerów (na wniosek administratorów sieci w jednostkach).