Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Przygotowanie i udostępnienie mechanizmów dla internetowej rejestracji na studia. Wsparcie techniczne dla kandydatów i komisji rekrutacyjnych. Koordynacja prac związanych z rekrutacją przez internet.