Dział Portalu i Serwisu WWW

ZAKRES ZADAŃ
  1. realizacja internetowa serwisu WWW Uniwersytetu Śląskiego z wykorzystaniem multimediów zgodnie z najnowszymi dostępnymi technologiami;
  2. wdrożenie i utrzymanie platformy programowej i bazodanowej dla potrzeb serwisu WWW Uniwersytetu i portalu uniwersyteckiego w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
  3. ścisła współpraca z działami odpowiedzialnymi za zawartość merytoryczną serwisów WWW w administracji centralnej, na wydziałach i w innych jednostkach Uniwersytetu;
  4. wsparcie jednostek Uniwersytetu w zakresie projektowania, realizacji i wykorzystania serwisów WWW oraz udzielanie użytkownikom konsultacji;
  5. aktywny udział w projektach informatycznych realizowanych na rzecz Uniwersytetu.
Dział Portalu i Serwisu WWW opiekuje się serwisem internetowym od strony technicznej. O treści serwisu decyduje jednak Sekcja Informacji i Serwisu WWW. W związku z tym wszelkie prośby o zamieszczenie informacji na stronach serwisu UŚ prosimy kierować w pierwszej kolejności do Sekcji Informacji i Serwisu WWW, tel. 032 359 1976 lub na adres wiadomosci@us.edu.pl