Dział Informatycznych Systemów Zarządzania

ZAKRES ZADAŃ

  1. administrowanie i utrzymywanie bezawaryjnej pracy systemów zarządzania Uniwersytetem w szczególności systemu finansowo-księgowego wraz z gospodarką materiałową i środkami trwałymi, systemu kadrowo-płacowego, internetowej aplikacji obsługi zaopatrzenia i zamówień publicznych;
  2. wdrażanie i utrzymanie systemów zarządzania w tym Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Uniwersytetem w wyżej wymienionym zakresie;
  3. administrowanie i utrzymanie sieci komputerowej administracji centralnej; kreowanie i realizacja polityki zakupów oraz użytkowania sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb administracji centralnej;
  4. utrzymanie odpowiedniej infrastruktury sprzętowej i oprogramowania dla potrzeb Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
  5. bieżąca pomoc użytkownikom sieci komputerowej w administracji centralnej;
  6. informatyczna obsługa posiedzeń Senatu;
  7. aktywny udział w projektach informatycznych realizowanych na rzecz Uniwersytetu.