Dział Informatycznej Obsługi Toku Studiów

Dział Informatycznej Obsługi Toku Studiów zajmuje się (jak sama nazwa wskazuje) informatycznym aspektem obługi toku studiów. Pod naszą opieką znajduje się USOS, czyli Uniwersytecki System Obsługi Studiów (używany przez dziakanaty i pracowników dydaktycznych) oraz webowe serwisy USOSa: USOSweb (przenaczony dla studentów i prowadzących zajęcia) oraz UL (Uniwersyteckie Lektoraty). Dział posiada swoją stronę internetową, gdzie umieszczene są informacje dla osób korzystających z USOSa, oraz różne dokumenty, instrukcje i co najważniejsze aktualizacje USOSa.