Dział Administracji Sieci i Usług Sieciowych

ZAKRES ZADAŃ
  1. zapewnienie prawidłowego działania i stałego rozwoju Uczelnianej Sieci Komputerowej (USNET);
  2. zapewnienie bezpieczeństwa sieci komputerowej USNET, zarządzanie adresami internetowymi i nazwami domenowymi znajdującymi się w dyspozycji Uniwersytetu Śląskiego;
  3. współpraca z operatorami i użytkownikami sieci o zasięgu regionalnym, krajowym i globalnym;
  4. zapewnienie sprawności działania szkieletowej sieci komputerowej USNET oraz stosownego sprzętu komputerowego i sieciowego;
  5. udzielanie użytkownikom z Uniwersytetu Śląskiego konsultacji w zakresie administracji i zapewnienia bezpieczeństwa sieci;
  6. organizacja centralnych usług sieciowych w tym serwisu poczty elektronicznej dla całej społeczności akademickiej;
  7. administrowanie serwerami dla potrzeb centralnie oferowanych usług sieciowych;
  8. aktywny udział w projektach informatycznych realizowanych na rzecz Uniwersytetu.
Dział posiada własną stronę internetową